Jak zostać uczestnikiem systemu Express Elixir?

Aby zostać uczestnikiem systemu Express Elixir, bank powinien:

  1. podpisać umowę uczestnictwa,
  2. wykonać niezbędne zmiany w systemie informatycznym,
  3. wykonać niezbędne testy integracyjne,
  4. zgłosić jednostki uczestnika (JU) na odpowiednich formularzach.

W celu usprawnienia procesu dostosowywania oprogramowania do wymogów systemu Express Elixir – KIR podjął współpracę z kilkoma czołowymi firmami z sektora IT, które oferują bankom gotowy interfejs do komunikacji z Express Elixir.

Lista certyfikowanych Partnerów KIR.