FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi – zadaj pytanie klikając tutaj

Czy przelewy natychmiastowe Express Elixir dostępne są w każdym banku?

Czy system Express Elixir dostępny jest zawsze, czy może są jakieś przerwy w jego działaniu?

Jaki jest koszt wykonania przelewu natychmiastowego?

Czy w ramach Express Elixir mogę wykonać przelew natychmiastowy w walucie obcej?

Czy Express Elixir umożliwia przekazanie pieniędzy za granicę?

Czy realizacja wymaga podpisania jakiejś umowy lub aneksu?

W jaki sposób mogę wykonać przelew?

Czy mogę zlecić przelew natychmiastowy do ZUS lub urzędu skarbowego?

Czy zlecając przelew natychmiastowy, mogę opłacać rachunki na ostatnią chwilę?

Co mam zrobić, aby otrzymać przelew natychmiastowy?

Czy przelewem natychmiastowym Express Elixir mogę przekazać lub otrzymać dowolną kwotę?

Zadaj pytanie

*
*
*

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Czy pytanie dotyczy zawartej umowy: