Aktualności

Express Elixir ma już 10 lat! Wartość przelewów natychmiastowych rozliczonych w systemie KIR przekroczyła 330 mld zł

Data: 2022.06.22

 

Od momentu uruchomienia przelewów Express Elixir, tj. od czerwca 2012 roku, klienci banków wykonali blisko 310 mln transakcji o wartości ponad 330 mld zł. O popularności usługi świadczą blisko 100% wzrosty, odnotowywane w statystykach systemu z roku na rok. Express Elixir działa zgodnie z preferencjami współczesnego użytkownika usług finansowych  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Express Elixir zapewnia możliwość przekazywania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach w czasie liczonym w sekundach. W tegorocznym badaniu agencji Minds & Roses, zrealizowanym na zlecenie KIR i ZBP*, 37 proc. respondentów deklaruje, że chciałoby stosować przelewy natychmiastowe w każdej sytuacji, a usługa powinna być standardowym elementem oferty banku. Udostępniany przez KIR system jest wykorzystywany m.in. do realizacji przelewów natychmiastowych na numer telefonu (P2P), inicjowanych w systemie BLIK.

Ewolucję w statystykach Express Elixir widać zwłaszcza w ostatnich latach – system rośnie wraz z przyspieszonym upowszechnianiem mobilnej bankowości oraz rosnącą potrzebą transferowania środków w czasie rzeczywistym. Warto zauważyć, że na koniec 2012 r., po pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania, KIR w swoim nowym systemie przetworzył zaledwie 22,3 tys. transakcji na kwotę 78,48 mln zł. Tymczasem 10 lat później, tylko w jednym miesiącu – maju 2022 r., było to już 18,4 mln przelewów natychmiastowych na kwotę 12 mld zł. W marcu br. Express Elixir rozliczył więcej transakcji (16,4 mln) niż łącznie w ciągu pierwszych 6 lat obecności usługi na rynku (14,4 mln). Natomiast w I kw. 2022 r., klienci zlecili ponad 1.5 razy więcej przelewów natychmiastowych (43,2 mln), niż w całym 2019 r. (26,7 mln).

Z dużą satysfakcją obserwujemy postępujące upowszechnianie płatności natychmiastowych. Skokowy wzrost transakcji jest szczególnie widoczny kiedy porównamy statystyki z początkowych miesięcy i bieżące dane. Dziś płatności w systemie Express Elixir są dostępne w największych bankach komercyjnych, Narodowym Banku Polskim oraz w ponad 360 bankach spółdzielczych. Zarówno banki, jak i ich klienci doceniają wygodę, bezpieczeństwo i ciągłą dostępność usługi, zapewnianą codziennie, przez 365 dni w roku – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

Z analizy dobowego rozkładu transakcji w systemie Express Elixir wynika, że z usługi korzystamy w porównywalnych proporcjach w zwykłych godzinach pracy  od 8:00 do 16:00 (53 proc. dobowych transakcji) i przez pozostałą część doby. W skali tygodnia najwięcej przelewów natychmiastowych zlecamy w poniedziałki i piątki, a każdy 10-ty jest zwykle najpopularniejszym dniem w miesiącu.

Przelew natychmiastowy pomaga w uniknięciu zaległości i w realizacji większych zobowiązań

Niezależnie od celu, jakim kierujemy się wybierając przelew natychmiastowy, przede wszystkim chcemy mieć pewność, że pieniądze od razu pojawią się na koncie odbiorcy. Z badania przeprowadzonego na zlecenie KIR i ZBP wynika, że jest to kluczowe dla prawie połowy klientów banków (47 proc.). Jak deklaruje ponad 1/3 respondentów (34 proc.), z opcji przelewu natychmiastowego chętnie skorzystamy opłacając w ostatniej chwili cykliczne rachunki, m.in. za wodę, gaz lub energię elektryczną. Z kolei 1/4 (25 proc.) badanych deklaruje, że skorzystałaby z takiej opcji przy spłacie raty kredytu, pożyczki lub karty kredytowej. Podobnie doceniana jest możliwość realizacji szybkiego przelewu w sytuacji, gdy nie chcemy nosić ze sobą większej gotówki, a mamy do wykonania ważną transakcję np. zakup samochodu – tak wskazuje 23 proc. respondentów. Zalety błyskawicznego transferu środków dostrzega 29 proc. osób korzystających z bankowości mobilnej, którzy w przypadku pilnej potrzeby przelewają w ten sposób pieniądze na numer telefonu znajomego lub członka rodziny.

Już wkrótce skorzystamy z przelewów natychmiastowych w euro

KIR, operator systemu Express Elixir, jest od 30 lat kluczowym podmiotem infrastruktury sektora bankowego w Polsce. Firma odpowiada za rozliczanie płatności detalicznych między bankami, a równocześnie, jako hub technologiczny, rozwija cyfrowe rozwiązania dla bankowości, gospodarki
i administracji. Wkrótce stanie się także częścią europejskiego ekosystemu płatności natychmiastowych.

Uruchomienie usługi Euro Express Elixir umożliwi wysyłanie i odbieranie przelewów natychmiastowych w walucie euro, zgodnych ze schematem SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). Udostępnienie takiej usługi wymagało integracji systemów KIR z paneuropejskim systemem TIPS, którego operatorem jest Europejski Bank Centralny. Docelowo system będzie obsługiwał płatności natychmiastowe w euro, zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Pozwoli także bankom i ich klientom na realizację w sposób natychmiastowy usług dodanych, takich jak transgraniczne przelewy na numer telefonu czy też płatności na żądanie (Request To Pay)  zapowiada Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR.

 

*Badanie zrealizowane metodą CAWI w marcu 2022 r. na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15+. Liczebność próby wynosiła N=1000.

 

lista aktualności