Aktualności

Klienci banków uważają, że przelewy natychmiastowe powinny być stosowane w każdej sytuacji

Data: 2019.06.26

Więcej niż co trzeci klient banku w Polsce uważa, że natychmiastowa realizacja przelewu powinna być stosowana w każdej sytuacji - tak wynika z tegorocznego badania, przeprowadzonego przez Kantar TNS*, na zlecenie KIR i Związku Banków Polskich. W porównaniu z ubiegłym rokiem grupa osób deklarujących takie oczekiwanie wzrosła o 12 pkt. proc. Podobny odsetek badanych (31 proc.) uważa, że przelewy natychmiastowe są przydatne przede wszystkim do opłacania rachunków „na ostatnią chwilę”, a także gdy chcemy mieć pewność, że pieniądze niezwłocznie trafią na konto odbiorcy – osoby prywatnej lub podmiotu administracji publicznej.

36 proc. klientów banków oczekuje, że przelewy w trybie natychmiastowym będą stosowane w każdej sytuacji, kiedy dokonują transakcji na rachunku bankowym. To spory wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy osób spodziewających się takiego serwisu było 24 proc. Badanie pokazało, że potrzeba ta jest największa w pokoleniu trzydziestolatków (40 proc. wskazań). Warto też wspomnieć, że przelewy natychmiastowe są szczególnie ważne dla przedstawicieli wolnych zawodów – ponad połowa badanych w tej grupie uznaje, że powinny one stać się normą. Taki stan rzeczy może wynikać również z polityki banków, które coraz częściej traktują płatności natychmiastowe jako wyróżnik swojej oferty.

– Popularność przelewów natychmiastowych rośnie wśród Polaków wyjątkowo dynamicznie. Widzimy to w statystykach obsługiwanego przez KIR systemu Express Elixir – komentuje Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR. – W maju tego roku, po raz pierwszy w historii systemu, miesięczna liczba zrealizowanych transakcji przekroczyła dwa miliony (2,082 mln) i osiągnęła wartość 3,56 mld zł. W porównaniu do maja 2018 r. odnotowaliśmy 132 proc. wzrost liczby transakcji i ponad 53 proc. wzrost wartości obrotów – wylicza Grzegorz Leńkowski.

Z przelewów natychmiastowych wciąż najchętniej korzystamy w sytuacji, kiedy chcemy szybko i pewnie przetransferować środki na konto innej osoby oraz gdy musimy uregulować „w ostatniej chwili” rachunek za energię elektryczną, wodę, gaz, itp. (w obu przypadkach odsetek wskazań wyniósł 31 proc.). Niemal tyle samo ankietowanych wskazało na pilne płatności na rzecz administracji publicznej (30 proc.), czyli np. płatności podatkowe, opłaty administracyjne, mandaty. W dalszej kolejności respondenci wymieniają spłatę rat kredytu, pożyczki lub karty kredytowej (20 proc.). Potrzebę skorzystania z przelewu natychmiastowego w sytuacji zakupów na dużą kwotę, za które nie chcemy płacić gotówką, zadeklarowało 14 proc. badanych.

– Podstawową cechą odróżniającą świat cyfrowy od analogowego jest szybkość procesów. Możliwość dokonania przelewu w czasie liczonym w sekundach jest kluczowa w realizacji usług, które co do zasady powinny być dostępne natychmiast – wyjaśnia Grzegorz Leńkowski.

Obecnie niemal co piąty Polak w wieku 19-25 lat w przypadku transakcji na dużą kwotę, np. zakup samochodu, woli wykonać przelew natychmiastowy, niż płacić gotówką.   

– To właśnie najmłodsi klienci banków, dla których świat cyfrowych usług jest codziennością, będą wywierać presję na dostosowanie oferty instytucji finansowych do potrzeb konsumenckich. Ten proces jest nieunikniony – przewiduje Grzegorz Leńkowski.

KIR liderem zaufania wśród przedstawicieli sektora

Jak wynika z przeprowadzonego badania, KIR cieszy się bardzo wysokim zaufaniem pracowników sektora bankowego – deklaruje je aż 96 proc. badanych. Działania KIR spotykają się także z coraz większym uznaniem ogółu społeczeństwa. W ciągu czterech lat zaufanie do KIR zwiększyło się o 11 pp. (2016 r. – 25 proc., 2019 r. – 36 proc.).

 

*) Badanie zrealizowane w marcu 2019 r. na ogólnopolskiej próbie osób w wieku od 15 lat (N=1009) i próbie pracowników banków (N=102).

 

 

lista aktualności