Operator usługi Express Elixir

KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce, obchodził w 2017 r. 25. rocznicę działalności operacyjnej. Jesteśmy kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewniamy niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,7 mld transakcji rocznie. System Elixir jest uznawany przez Narodowy Bank Polski za system płatności systemowo ważny (Systemically Important Payment System, SIPS), co potwierdza jego znaczenie dla funkcjonowania polskiej bankowości i sprawnego obiegu informacji płatniczych. System Express Elixir, umożliwiający realizację przelewów natychmiastowych, w tym przelewów na numer telefonu, został wdrożony przez KIR jako jedno z pierwszych takich rozwiązań na świecie. Jako SWIFT Service Bureau, zapewniamy także dostęp do globalnej sieci SWIFTNet.

Umożliwiając bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową, KIR udostępnia system Ognivo, który pozwala m.in. na przenoszenie rachunków między bankami, pozyskiwanie raportów w ramach Centralnej informacji o rachunkach i elektronizację zajęć wierzytelności z rachunku dłużnika.

Paybynet jest systemem do realizacji bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych za transakcje dokonywane w e-commerce. System wykorzystywany jest także w jednostkach administracji publicznej, również jako aplikacja webPOS na urządzenia mobilne. W ofercie KIR znajdują się także rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce – m.in. podpis elektroniczny Szafir oraz Invoobill – usługa typu EBPP (elektroniczna prezentacja i płatność rachunków), działająca w oparciu o kanały bankowości elektronicznej.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.

Express Elixir stanowi znak towarowy zarejestrowany i chroniony na rzecz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.