Przelew natychmiastowy Express Elixir dla banku

Express Elixir to pierwszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku. Umożliwia rozliczanie transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a dzięki wykorzystaniu infrastruktury KIR i NBP środki nie opuszczają systemu bankowego. 

Dlaczego warto wdrożyć system płatności natychmiastowych Express Elixir:

  • dzięki wdrożeniu systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir bank ma szansę poszerzyć swoją ofertę o nowoczesną usługę, która może stanowić dodatkowe źródło przychodu,
  • udostępnienie Express Elixir – rozwiązania, którego popularność rośnie z miesiąca na miesiąc – wzmocni wizerunek banku jako instytucji dbającej o klienta,
  • dzięki zastosowaniu modelu depozytowego, realizowanego w oparciu o dedykowany rachunek powierniczy prowadzony przez NBP pieniądze przelewane za pośrednictwem Express Elixir nie opuszczają systemu bankowego. To gwarantuje bezpieczeństwo i daje bankom pewność rozliczeń,
  • możliwość kreacji nowych produktów w oparciu o system Express Elixir (przelewy autoryzacyjne, szybkie pożyczki etc.).

Express Elixir jest pierwszym w Polsce, a drugim na świecie (po rozwiązaniu brytyjskim) profesjonalnym systemem umożliwiającym bezpośrednią realizację przelewów natychmiastowych.

W odróżnieniu od innych rozwiązań do rozliczania transakcji za pomocą Express Elixir nie są wykorzystywane rachunki pozabankowych instytucji pośredniczących. Środki zgromadzone na potrzeby rozliczania transakcji są zdeponowane w Narodowym Banku Polskim, pieniądze klientów nie opuszczają więc systemu bankowego.

Komunikaty płatnicze w systemie Express Elixir przetwarzane są przez KIR – instytucję, która odpowiada za prawidłowy przebieg rozliczeń międzybankowych w Polsce. Co więcej, wszystkie przetwarzane transakcje są odpowiednio zabezpieczane z wykorzystaniem mechanizmów kryptograficznych.

Realizacja przelewów w systemie Express Elixir oparta jest na modelu depozytowym, wykorzystującym środki zgromadzone na rachunku powierniczym prowadzonym przez NBP w systemie SORBNET2. Wpłaty dokonywane przez uczestników stanowią pokrycie dla transakcji zlecanych przez klientów danego banku. KIR na bieżąco prowadzi ewidencję środków zgromadzonych na rachunku powierniczym należnych poszczególnym uczestnikom systemu. Informacja o aktualnym saldzie dostępna jest w systemie Ognivo, dzięki któremu można również zarządzać podstawowymi parametrami systemu Express Elixir (takimi jak limity transakcji) czy zgłaszać do KIR planowane przerwy techniczne.

Zaletą przelewów Express Elixir jest również ich dostępność. System realizuje przelewy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dzięki temu klienci banków zyskują nowe możliwości zarządzania swoimi finansami. Mogą szybko i bezpiecznie regulować swoje zobowiązania czy w sytuacji awaryjnej przekazać pieniądze bliskiej osobie. Z systemu Express Elixir mogą korzystać także klienci biznesowi.

Możliwości, jakie dają przelewy natychmiastowe Express Elixir, sprawiają, że klienci chętnie korzystają z tego rozwiązania. Banki, które wdrożą system, mogą więc liczyć nie tylko na dodatkowe źródło przychodu, lecz także na umocnienie wizerunku nowoczesnej instytucji dbającej o swoich klientów.

Od  1 lipca 2018 r. - w związku ze zmianami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, sankcjonującymi mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment - KIR wprowadził odpowiednie zmiany w specyfikacjach systemu Express Elixir. Split payment to rozwiązanie, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Dotyczy ono wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami VAT, czyli przedsiębiorcami i polega na możliwości przekazania części przelewu odpowiadającej kwocie podatku VAT na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT.

Na potrzeby wdrożenia obsługi przelewów dla mechanizmu podzielonej płatności, KIR w systemie Express Elixir utworzył dedykowany kod zlecenia płatności RTSP. Dzięki temu rozwiązaniu, płatności typu split payment będą mogły być wykonywane nie tylko standardowo w trybie sesyjnym za pośrednictwem systemu Elixir, ale również w sposób natychmiastowy. Rozdzielenie płatności na rachunek podstawowy (kwota netto) i rachunek VAT (kwota podatku) nastąpi automatycznie po stronie banku odbiorcy. Z kolei, aby natychmiastowo wysłać przelew z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, wystarczy wybrać odpowiednie opcje w serwisie bankowości elektronicznej.