Regulamin Express Elixir

 W załączonym pliku znajduje się aktualny regulamin systemu płatności natychmiastowych Express Elixir.