Szkolenia KIR z systemu Express Elixir dla banków

Oferta szkoleniowa KIR skierowana jest do obecnych i przyszłych Uczestników systemu Express Elixir oraz firm z branży IT.

Obejmuje szkolenia w formie wykładu z zakresu systemu rozliczeń płatności natychmiastowych w aspekcie ogólnym (szkolenia przeznaczone dla działów produktowych i wszelkich innych zainteresowanych jednostek Uczestnika), rozliczeniowym (spotkania dedykowane działom operacyjnym oraz finansowo-rozliczeniowym) oraz technicznym (wykłady adresowane do dostawców usług IT).

Poza standardowym poniższym zakresem KIR oferuje także szkolenia indywidualne, które są dopasowane do potrzeb uczestników i prowadzone w obszarze uzgodnionej wcześniej tematyki.

Aby zarejestrować się lub uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem lub telefoniczny – 22 545 56 66.

 

Ramowy program szkoleń z zakresu systemu Express Elixir:

Zakres szkolenia:

 • Ogólna koncepcja systemu.
 • Zasady uczestnictwa w systemie Express Elixir.
 • Dopuszczalne formaty komunikatów: format XML zgodny z ISO 20022 i format przecinkowy.
 • Szczegółowy schemat przebiegu transakcji.
 • Konto Wewnętrzne.
 • Parametry Jednostki Uczestnika.
 • Raportowanie – rodzaje raportów, terminy i sposób udostępniania.
 • Alerty systemowe.
 • Tryb reklamacyjny i zasady komunikacji z KIR.
 • Zarządzanie parametrami Jednostek Uczestnika i Kont Wewnętrznych przez moduł Ognivo.

Zakres szkolenia:

 • Ogólna koncepcja systemu.
 • Konto Wewnętrzne.
 • Parametry Jednostki Uczestnika.
 • Raportowanie – rodzaje raportów, terminy i sposób udostępniania.
 • Zarządzanie parametrami Jednostek Uczestników i Kont Wewnętrznych (rejestracja i dokonywanie zmian za pośrednictwem formularzy oraz wprowadzanie zmian przez moduł Ognivo).
 • Alerty.
 • Tryb reklamacyjny.
 • Cennik Express Elixir.

Zakres szkolenia:

 • Ogólna koncepcja systemu.
 • Infrastruktura sieciowa i warunki wymiany komunikatów.
 • Struktura i format komunikatów.
 • Parametry SLA.
 • Tabele dostępności statycznej – struktura i udostępnianie.
 • Zasady i przebieg testów integracyjnych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje nt. najbliższych szkoleń adresowanych do obecnych i przyszłych Uczestników systemu Express Elixir, prosimy o kontakt e-mailowy: