Aktualności

Statystyki systemu Express Elixir w grudniu 2018 r.

Data: 2019.01.07

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w grudniu 2018 r. rozliczono 1,53 mln przelewów natychmiastowych, o wartości 3,1 mld zł. W tym samym okresie w roku 2017, w systemie Express Elixir zrealizowano 674,67 tys. transakcji o wartości 1,99 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych w porównaniu do grudnia 2017 r. zwiększyła się o 126 proc. a ich wartość wzrosła o 56 proc. Najwyższą w miesiącu dzienną liczbę transakcji odnotowano 10 grudnia – przetworzono wówczas ponad 87,6 tys. przelewów natychmiastowych na kwotę 189 mln zł, natomiast najwyższa dzienna wartość transakcji, odnotowana 21 grudnia, wyniosła 222,27 mln zł.

W 2018 r. system Express Elixir rozliczył 12,54 mln transakcji na kwotę 29,77 mld złotych. Dla porównania w 2017 r. liczba rozliczonych przelewów natychmiastowych wyniosła 5 mln, a ich wartość 17 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost stosownie o 153 proc. i 75 proc.

lista aktualności